Ардино задели 73 705 лева за ремонт на кметства

Общинският съвет в Ардино обсъди и одобри вътрешни компенсирани промени между отделните обекти по списъка за капиталови разходи в рамките на утвърдените средства за 2013 г. Първоначално утвърденият поименен списък за капиталови разходи в размер на 1 075 600 лв. е актуализиран на 1 112 600 лв. В процеса на изпълнение на общинската инвестиционна програма промяната бе неизбежна, защото по национален проект „Красива България” община Ардино е с 4 одобрени обекти за финансиране и реализация до края на годината. Кметът на общината Ресми Мурад получи подкрепата на съветниците да съфинансира 50% от извършващите се ремонтни дейности на сградите на кметствата в селата Горно Прахово, Правдолюб, Светулка и Ябълковец. Общата стойност на обектите възлиза на 73 705 лв.
Съветниците приеха предложението за откриване на нова автобусна линия Долно Прахово-Търна. Освен това те определиха кметът Ресми Мурад да представлява общината в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Кърджали.

—————————————————————–
Кино Арена пуска билети с намаление за постановките от Кралската опера

hard admin

*

Top