Ардино набира доброволци за социални услуги

Гюнер ШЮКРИ


В Ардино стартира кампания за набиране на доброволци, които ще се включат като организатори и участници в различни инициативи и кампании, свързани с конкретни празници и нуждите на потребителите на социални услуги. Доброволците ще имат възможност да придобият много нови знания и умения, да създадат нови контакти, да развиват собствения си потенциал и да помогнат на деца, нуждаещи се от тяхната помощ.

Екипът на Центъра за обществена подкрепа в Ардино отправя своята покана към всички, които имат интерес към доброволческата работа и желаят да станат част от доброволческата група да се свържат на адрес: гр. Ардино, ул. „Първи май” №8; тел: 03651/41-45; e-mail:cop_ardino@abv.bg

hard admin

*

Top