Ардино пита за уволненията

На заседанията на местния парламент е отправено питане към кмета за неправомерните уволнения на територията на общината
 
Живко ТЕНЕВ
Актуално питане за случващи се административни и персонални промени в редица подразделения на изпълнителната власт на територията на община Ардино внесе инж. Азис Мурад – председател на групата съветници от ДПС. След цитираните институции са ВиК, Бюрото по труда, Общинска служба “Земеделие и гори”, СОУ „Хр.Смирненски” в Бял извор. Съществуват съмнения сред населението, че се предпочитат лица със средно образование пред такива с висше, незнайно по какви други критерии. Остана загадка за населението на Бял извор, внезапното уволнение на директора г-н Наджи Акат, един доказал се педагог и добър стопанин на повереното му училище.
Кметът на общината Ресми Мурад каза, че е имал срещи  с ръководителите на тези институции, които са държавни и те са отговорили, че има натиск от ГЕРБ  в лицето на Общинския координатор Съби Узунов. Дори съветниците от опозицията изразиха становище, че уволненият директор на училището в Бял извор е перфектен.
Самият Наджи Акат сподели пред съветниците, че има 31-годишен стаж като преподавател. Половината от това време е бил директор в Диамандово и Бял извор. Не съм имал проблеми в работата си, докато на власт не дойде партия ГЕРБ. От 21 януари не съм на работа, а бях уволнен за пропуски във воденето на документацията. Искам само да подчертая, че тази документация се води от колеги и това съвсем не е фатално за учебния процес. Сред другите неправомерно уволнени бе цитирано и името на Бистра Кючукова.
За да бъдем максимално точни публикуваме стенограмата от последното заседание на Общинския съвет в частта, касаеща питането, отправено от Азис Мурад.
РЕСМИ МУРАД /кмет/ – Питането е отправено към мене и е във връзка с вълненията и тревогите на гражданите на община Ардино от случващите се административни и персонални промени в редица подразделения на изпълнителната власт на територията на общината, като ВиК, Бюро по труда, ОС „Земеделие и гори”, СОУ – Бял Извор и др. Гражданите се тревожат, че не е ясно дали се използва конкурсното начало при назначаване на служители. Съществуват съмнения сред населението, че се предпочитат лица със средно образование пред такива с висше, незнайно по какви други критерии. Затова бях поканил всички шефове на държавните институции, но като гледам само представителят на ВиК е тук.
ТОДОР БУРОВ /ВиК/ – Аз мога да Ви отговоря следното във връзка с това питане: по норматив във ВиК – Ардино има 18 души персонал. Аз не съм работодател, подчинен съм на шефовете от областта, от там се извършва освобождаването и назначаването на служители. Мисля, че моя работодател е постъпил законосъобразно с последното освобождаване и назначаване, служителят в Жълтуша беше пенсионер от 5 години, сега на негово място назначиха едно младо момче. Други персонални промени няма при нас, аз нямам право да се бъркам в работата на моя работодател.
РЕСМИ МУРАД /кмет/ – Имаме писмен отговор от Бюро по труда, отговорът е сходен с този на г-н Буров. Хора, които имат опит и ценз се сменят с хора без опит и ценз по усмотрение на някои хора, които се представят като кадровици на управляващата партия. Хората, които пострадаха, трябва да намерят своята реабилитация, те са уволнени поради несъществуващи нарушения в работата си. Например директорът на СОУ – Бял Извор, уволнен е поради нарушение на негов учител и в същото време този учител заема неговото място на директор, прави се по партийна принадлежност.
СЪБИ УЗУНОВ /ГЕРБ/ – Смятам, че питането е на правно основание, от тук насетне навлизате в материя, която не ви е понятна, да не се превръщаме в съдилище, това е в правомощията на българския съд. Всяка институция си има професионално ръководство, провеждат конкурси, много сте загрижени, а кажете кой я въведе тази практика още преди 5-10 години? Може да се събере комисия да се видят фактите и конкретните данни и да излезе със становище.
МЕВЛЯН БИНБАШЪ /ГЕРБ/ – Искам да взема думата относно директора на СОУ-Бял Извор, бил ми е учител, за мен беше най-принципния учител. Той ме накара да заобичам биологията и химията, за да стана медик. Не мога да разбера какви са причините, за да го махнат от работа, но така само децата от района губят.
ШАХИН БАЙРЯМОВ /ДПС/ – Питането е адресирано към кмета на общината, а колегата Узунов бърза да вземе отношение и ни поучава. ПП „ГЕРБ” насажда страх у хората в общината, ръководителите на държавните институции са безсилни пред г-н Узунов, когато не стане това, което той иска нарежда на полицията да извършва проверки. Не правете така г-н Узунов, живеем над 30 години в този град, колко хора сме, всеки ден се срещаме. Да останат човешките взаимоотношения, днес вие сте на власт, утре други ще са, но не бива така.
ВЕСЕЛИН ЧАУШЕВ /ГЕРБ/ – Не познавам директора на СОУ – Бял Извор, ако е тук, нека лично да сподели какви са мотивите за неговото уволнение.
НАДЖИ АКАТ /бивш директор на училището в Бял извор/ – Имам 35 години стаж. От тях като преподавател и като директор 31 години. През целия си стаж не съм имал едно наказание. В прав текст ми беше казано, че проблема ми е с местните структури на ПП „ГЕРБ”, от 21 януари не съм на работа. От идването на власт на правителството на ГЕРБ почнаха и проблемите, нарушенията са пропуски във воденето на документация, за които са виновни колегите учители, не е нещо фатално, което да се отрази на учебния процес, няма злоупотреби.
СЪБИ УЗУНОВ /ГЕРБ/ – По отношение на изказването на г-н Шахин Байрямов, посочете едно лице, върху което съм въздействал, това ваши фантазии ли са? Това са обидни квалификации, когато разполагате с факти и имена, тогава говорете. За г-н Акат разбрах, че бил прекрасен педагог, нека каже дали е имал среща с мен, провеждал ли е разговори с мен? Казва, че откакто ГЕРБ са на власт са му почнали проблемите, и най-добрия професионалист и човек може да греши, не се съмнявам в неговите качества, но нека се обърне към съда.
НАСКО КИЧУКОВ /зам. кмет/ – Нямаше да взема отношение, но вие ме провокирахте г-н Узунов. Не се правете, че падате от космоса, казвам конкретно име Бистра Кичукова, снаха ми, кажете какви разговори са водени при вас, кой и с какви молби е идвал  и как е освободена от работа от Бюрото по труда?
РЕСМИ МУРАД /кмет/ – Имах среща с ръководствата на институциите и всички казват едно, че имат натиск от страна на г-н Узунов, казаха ми, че проблема ни е с местните структури на ГЕРБ.
АДАМ ПЕРСЕНСКИ /ГЕРБ/ – Искам да направя едно уточнение, гласувах въздържал се за бюджета, в момента тече процес за сключване на договор с РЗОК. През моето управление задълженията на болницата доста намаляха. Но като се подпише договора ще се откажа и ще напусна като управител на болницата.
ЮКСЕЛ ИСМАИЛ /ДПС/ – Не е време за театър, цялата общественост знае кой стои зад тези уволнения, виждаме се всеки ден, не бива така. Такава мръсотия досега никога не е имало.
hard admin

*

Top