Ардино проектира бюджет в размер на 6,3 млн. лв.

Гюнер ШЮКРИ
 
Макрорамката и параметрите на проектобюджета на Община Ардино за 2013 година бяха основната тема, обсъдена по време на редовната месечна работна среща на градоначалника Ресми Мурад с кметовете и кметските наместници на територията на община Ардино. В публичното обсъждане участваха още съветници от местния парламент, служители на общинската администрация, гражданите имаха възможност да направят писмено предложенията си.
„Тази година общината ще работи с 6 343 хил. лв., в т.ч. за държавни дейности 3 764 хил.лв. и за местни дейности 2 579 хил.лв., от които собствените приходи на общината от местни данъци и такси са 1 107 хил. лв.”, каза при представянето на проекта за бюджет 2013 г. кметът Ресми Мурад. Според него планът за собствените приходи никак не е лесен за изпълнение, а по-скоро е оптимистичен.
Водоснабдяване, поддръжка на инфраструктурата, асфалтиране на местни пътища, социално осигуряване и грижи, образование, съфинансиране на проекти – това са дейностите, които бяха посочени от Ресми Мурад за приоритетни през настоящата година.
В проектобюджета са разчетени и субсидии за организации с нестопанска цел. По 10 000 лв. ще получат СКТМ „Юнак 2005″ и ФК „Юнак 2000″, за КСУ „Алада” и СКВ „Юнак” са отделени 9 000 лв. и по 3 000 лв. за СК по борба „Вардар” и Туристическо дружество „Бели брези”. За поддържане на договорните взаимоотношения с побратимените общини Нилюфер, Бурса и Картал, Истанбул са заложени 8 хил. лв., за провеждане на културните празници на града са отделени 5 хил.лв., а за издаване на вестник „Ардински глас” сумата е 7 000 лв.
Предстои проектът за Бюджет 2013 да бъде внесен за разглеждане в постоянните комисии на Общинският съвет. Последна дума по неговото гласуване и приемане ще има местният парламент.
hard admin

*

Top