Ардинци събират помощи за сирийски бежанци

Кърджалийско отбеляза Мевлид Кандили

 

Гюнер ШЮКРИ

Наместник-районният мюфтия на Кърджали Ерхан Реджеб призова джамийското настоятелство в Ардино след петъчна молитва да организира базари и други кампании за събиране на средства, с цел подпомагане на бежанците от Сирия, които се намират у нас. Това стана по време на мюсюлманския религиозен празник Мевлид Кандили (нощта на святото рождение на Пророка Мухаммед ). Преди вечерната молитва в централната джамия в Ардино беше организирана специална програма. Тя започна с четене на айети от Коран-и Керим и Мевлиди Шериф от местни духовници, след което наместник-районният мюфтия на Кърджали Ерхан Реджеб направи дуа и изнесе лекция за житието и битието на последния пратеник на Аллах.

Религиозното събитие беше почетено от кмета на общината Ресми Мурад, заместниците му Изет Шабан, Наско Кичуков, Неджми Ходжов, председателя на общинския съвет Сезгин Байрям и секретаря инж. Кемал Алиев. След акшам намазъ (вечерната молитва) всички присъстващи бяха нагостени с два казана пилаф, сготвено от местния майстор-готвач Байрамали Байрам.

Районният мюфтия на Кърджали Бейхан Мехмед отбеляза, че подобни чествания са проведени и в централните джамии в Кърджали, Момчилград и други населени места.

Датата на рождението на Пророка Мухаммед (с.а.с.) е 21 април 571 година (според лунния календар датата е 12-тия ден на месец Рабиул Еввел ).

Миналата година Мевлид Кандили беше определен за официален празник с решение на Министерския съвет.

hard admin

*

Top