Байрамското послание на мюфтията: Благодат на Аллах за смирените раби…

 

Послание на Районния мюфтия на Кърджали по случай Рамазан Байрам

 

Уважаеми братя мюсюлмани, скъпи приятели!

 

Позволете ми първо, най- сърдечно да ви поздравя по случай настъпващия празник Рамазан Байрам, който е благодат за смирените и богобоязливи Мюсюлмани, който цял един „лунен” месец изпълняваха задълженията си искрено и смирено.

Най-достойният гост, месецът на Свещената книга Коран, месецът на говеенето и милостинята Зекат достигна своя край,  затова сме натъжени, но с факта, че ще празнуваме Рамазан Байрам – благодат на Аллах за смирените си раби сме задоволени и щастливи.

Апелът ми към  ислямското общество е „Нека да запазим красивите качествата, който бяха ни осигурени посредством Рамазан, а именно: говеенето – най-прекрасния метод за възпитаването на волята и осъзнаване трудностите, изживени от бедните хора, и в последствие пораждане на чувството за отговорност и споделяне с милостинята Зекят. Аллах е създал едните хора богати, а другите- бедни, богатите хора са задължени да бъдат  в полза на нуждаещите се.

Другата благодатна страна на месеца Рамазан е че, заедно с петкратната молитва, молитвите Теравих и Техеджюд, (която може да се кланя всяка вечер преди времето за Сахур) бяха повод за задоволството на нашия Създател по време на Рамазан, ще е хубаво да се кланят  молитви, като Техеджюд, Шюкюр, Тесбих, Еввабин и др. в останалите дни.

В месец Рамазан се направи Мукабеле (четене на висок  глас на Корани Керим от първа до последна страница – в която богомолците следят и слушат четенето) на Корана, което е пример и за останалите месеци, тъй като думата Коран  означава много четена, винаги четена книга.

Следователно, смирените молитви отправени към Аллах, биват наградени с Байрам на този, и с задоволството на Аллах и Дженнета ( Рая) в безкрайния отвъден живот.

Не е правилно Рамазан или Фътър Байрам да бъдат наричани „шекер” или „баклава” Байрамъ. Основната тема по време на Рамазан е изпитанието на мюсюлманите, а по време на Байрам е  постигането на прекрасния морал и задоволството на Аллах.

Отправям моите послания и пожелания към Аллах, (който е господар на най- прекрасните имена и който се отзовава на молитвите) да дари цялото човечество с мир и благодат. Да ни опази от завист и егоизъм.  Да дари хубавата ни страна с Щастие, Благодат и  Просперитет….

 

С уважение!

Бейхан Мехмед

Районен мюфтия

 

Бележка:

Байрамските дни са от 8 до 10 август.  Байрамския намаз ще се кланя в 06:57 минути, а сутрешната молитва в  05:40 часа.

hard admin

*

Top