Безработен купува диплома за 8-ми клас, ще работи 150 часа в полза на обществото

Безработният Б. М. се призна за виновен, че накарал директора на основното училище в село Широко поле да му  издаде дубликат на  фалшива диплома за основно образование.

Районният съд в Кърджали му наложи наказание „Пробация” със следните пробационни мерки: „Задължителна регистрация по настоящ адрес” за срок от 12 месеца, при периодичност два пъти седмично, „Задължителни периодични срещи с пробационен служител” за срок от 12 месеца и „150 часа годишно безвъзмезден труд в полза на обществото” за срок от 12 месеца.

През 2006 г. в с. Широко поле в съучастие като подбудител с  директорката  Д.Г.П. той умишлено я склонил в качеството й на длъжностно лице  да състави официален документ – дубликат на свидетелство за основно образование от ОУ „Иван Вазов” в селото. С документа се удостоверява, че Б.А.М. е завършил основно образование.

hard admin

*

Top