Без възражения по ОВОС-а на обходния път на Кърджали

Без възражения премина общественото обсъждане на доклада по ОВОС за обходния път на Кърджали, организирано от Агенция „Пътна инфраструктура”. Строителството  на околовръстното е сред най-мащабните проекти, които правителството предстои да реализира през новия програмен период – 2014-2020 г. То е част от транспортен коридор № 9, който свързва Северна Европа и Бяло море, и ще поеме натоварения транзитен трафик след отварянето на прохода „Маказа”. Изграждането му е от първостепенна важност не само за икономическото развитие на област Кърджали, но и за съседните области Хасково, Смолян и Пловдив, подчерта областният управител Иванка Таушанова. По нейна инициатива през м. декември Регионалният съвет за развитие на Южен Централен район излезе с предложение обходният път да бъде включен за финансиране по оперативна програма „Транспорт” през 2014-2020 г. или да бъдат предвидени бюджетни средства за строителството му. След изготвянето на идейния вариант, АПИ проведе обществени обсъждания във всички кметства, през които ще минава 14-километровото трасе. Докладите по ОВОС и ОС (оценка на съвместимост) получиха положително становище от жителите на Повет, Зимзелен, Солище, Скърбино, Рани лист, Невестино, Сипей, Пропаст, Черна скала и Кърджали.

На общественото обсъждане в областния град присъстваха Виктор Лебанов, началник на отдел „ОВОС” в АПИ и доц. Николаева, ръководител на екипа, изготвил доклада по ОВОС.
Идейният проект на обходния път е обобщение на няколко предварителни варианта. В окончателния си вид той заобикаля концесията на „Бентонит” и кварталите „Гледка” и „Горна гледка”. До края на 2013 г предстои да бъде приет парцаларния план на трасето и да се пристъпи към отчуждителни процедури на засегнатите имоти.   
hard admin

*

Top