Бизнесът в Кърджали може да участва в изложения и мисии в ЕС

Представителите на бизнеса от област Кърджали могат да се запознаят с възможностите по проект „Насърчаване на интернационализацията на българските предприятия”. Това може да стане на информационна среща, организирана от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП). Експертите ще ги запознаят с условията за участие на фирмите в специализирани международни изложби и панаири; бизнес мисии в държавите на Европейския съюз и в трети страни; регистриране и получаване на информация, предоставена на разработения по проекта Национален експортен портал www.export.government.bg.
Информационната среща ще се състои на 26 март от 11 часа в Областна администрация Пловдив, съобщиха от екипа на областния управител на Кърджали Бисер Николов.
За контакти, представителите на бизнеса в Кърджали могат да се свържат с Лана Мумджиева, старши експерт „Връзки с обществеността” в ИАНМСП на тел. 02/940 79 97 и 0878 937 010.
hard admin

*

Top