Бисер Николов: Правителството одобри 28 проекта на област Кърджали

Одобрен е списъкът на проектите и програмите, които ще бъдат изпълнявани по първата публична инвестиционна програма „Растеж и устойчиво развитие на регионите”, съобщи областният управител на Кърджали Бисер Николов.
28 проекта на територията на област Кърджали ще бъдат финансирани от публичната програма. Сред тях са проекти за подмяна на довеждащ водопровод във вътрешна водопроводна мрежа в с. Черешица, рехабилитация на улична мрежа в с. Бели пласт, изграждане на спортни площадки в селата Шумнатица, Добромирци и други населени места, основен ремонт на улици в село Чакаларово, рехабилитация на пътя Джебел – Църквица, благоустрояване на квартал в Джебел, рехабилитация на улици в Момчилград и др.
Междуведомственият съвет за оценяване, приоритизиране и подбор на проекти и програмни предложения за изпълнение на целите на Публичната инвестиционна програма разгледа над 1100 проектни предложения на общините, от които са удовлетворени 392.
hard admin

*

Top