Болницата в Кърджали е на 80 години

I. СЪЗДАВАНЕ.
18 март 1928г. – първа копка на лечебното заведение.

II. ПЪРВИ ПЕРИОД / 1932 – 1945г./

Април 1932г. – Откриване на болницата.
Първи назначен управител – д-р Димо Чолаков

III. ВТОРИ ПЕРИОД / 1945 – 1950г./
Главен лекар – д-р Георги Попмаринов. Разкрива АГО през 1948г. Обособяват се Детско отделение и Вътрешно отделение. Организира се кръводаряване, въвежда се кръвопреливането, създава се кръвна банка.

IV. ТРЕТИ ПЕРИОД / 1950 – 1959г./
Главен лекар – д-р Стефан Стоенчев
1955г. – направена е първата копка на новата болница /днес АГО/
1959г. – откриване на болницата – състои се от Детско отделение, АГО, Хирургично отделение с операционна зала. През третия период се прибавят и новооткритите Очно и Ушно отделение, Кожно-венерологично, Нервно и Ревмокардиологично отделение.

V. ЧЕТВЪРТИ ПЕРИОД / 1960 – 1999г./
1959г. – Кърджали е обявен за окръжен център. болницата става окръжна. Разширява се поликлиничната и стационарна дейност. Главен лекар става д-р Атанас Дафовски. Той е създател на терапевтичната помощ в Кърджалийската болница и на съвременната база на здравеопазването в града.
17.01.1971г. – направена е първата копка на нова болница – настоящата 10-етажна сграда.
29.04.1977г. – откриване на новия корпус. С новата сграда леглата се увеличават общо на 900 броя, с което се дава възможност да се разкрият нови звена – Гастроентерология, Детско инфекциозно отделение, Урология, Травматология, Ендокринология и др.
1984г. – като главен лекар на окръжна болница е назначен д-р Желязко Джангозов. Продължава развитието на лечебното заведение като водеща здравеопазна структура.
1998г. – главен лекар на здравното заведение става д-р Васил Ликоманов. Болницата навлиза в етапа на здравната реформа.

VI. ПЕТИ ПЕРИОД / след 1999г./
1999г. – болницата е преименувана в Многопрофилна болница за активно лечение.
Април 1999г. – медицинския съвет приема предложението МБАЛ да носи името на д-р Ат. Дафовски.
26.04.2002г. – съветът на директорите избира д-р Тодор Черкезов за изпълнителен директор на МБАЛ “Др. Ат. Дафовски” АД.
22.06.2002г. – на посещение в болницата е президентът на Република България г-н Георги Първанов.
12.05. 2003г. – открит е медицински център “Авицена”, като дъщерно дружество на болницата с предмет на дейност доболнична специализирана помощ. Официалното откриване направи д-р Петко Салчев – зам.министър на здравеопазването в присъствието на председателя на БЛС д-р Андрей Кехайов.
11.03.2004г. – на посещение в болницата е г-жа Кати Пардю – съпруга на посланика на САЩ в България.
30.04.2004г. – на посещение в болницата е г-жа Зорка Първанова – съпруга на Президента на Република България, която открива обновеното Детско отделение в болницата.
11.05.2004г. – болницата е посетена от Министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев, зам.министъра д-р Любомир Куманов и гл. секретар доц. Красимир Гигов.
06.01.2005 г. болницата получи сертификат за качество EN ISO 9001:2000.
11.06.2005 г. – откриване на обновените Родилно отделение и Неонатологично отделение от Министъра на здравеопазването г-н Славчо Богоев, зам. министъра д-р Любомир Куманов.
02.05.2006 г. -Акредитационна оценка за цялостна медицинска дейност ОТЛИЧНА ЗА СРОК ОТ ПЕТ ГОДИНИ
2007 г. – Лечебното заведение получи международна награда “Лидер по престиж и качество”присъдена от независимата организация “Аctualidat” гр. Мадрид, Испания
25.05.2008 г. – откриване на хоспис “Добролюбие” от г-жа Емилия Масларова министър на труда и социалната политика
08.12.2008г.- откриване на Информационен център с централна регистратура и обновеното Отделение по образна диагностика на болницата от Д-р Евгений Желев министър на здравеопазването
22.12.2008г – МБАЛ”д-р Атанас Дафовски” АД в Топ 10 на най-успешните болници в страната е на пето място – в класация на в-к Пари .
26.02.2010 г. – на посещение в болницата е Заместник министър доц. Тодорка Костадинова.
01.04.2010г. – откриване на лаборатория по инвазивна диагностика и лечение от г-жа Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали и кметът на Кърджали Хасан Азис
1.03.2011г – Лечебното заведение получи отличия “Златна книга” и “Златен печат” и е вписана в списъка на европейските болници, които гарантират качествено медицинско обслужване
07.04.2012г.откриване на База 2 на хоспис „Добролюбие” от г-жа Иванка Таушанова – областен управител на Кърджали

hard admin

*

Top