Болницата в Момчилград на печалба през 2013 г.

Само 10 000 лева ще бъдат заделени от общинския бюджет за издръжката на МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” през следващата година, съобщиха от общинска администрация при представянето на проектобюджета на община Момчилград за 2014 година.
Справка на община Момчилград сочи, че тази година МБАЛ „Д-р Сергей Ростовцев” за първи път от години насам генерира печалба през всички месеци. Данните от 2011г. показват, че лечебното заведение е регистрирало годишна загуба от порядъка на 200 000 лв. През този период само разходите за отопление за деветмесечието на годината надхвърлят 45 000 лв. Днес болницата се отоплява с дърва, за които не плаща и стотинка, тъй като са осигурени от община Момчилград от кастрене на дървета и санитарна сеч. Икономията е факт след провеждане на нова процедура за доставка на лекарства, като спестената сума е близо 6 000 лв. Положителни резултати се отчитат и от извършена оптимизация на администрацията. 15 000 лв. се спестяват годишно от пране на болнично бельо и работно облекло, след като лечебното заведение се отказва от собствена пералня.

На снимката: Обсъждането на проектобюджета

 
hard admin

*

Top