Ботевци отлични и в надпреварата „Бяло, зелено, червено”

Учениците от ГПЧЕ “Христо Ботев” в Кърджали отново заеха призови места на Националното състезание по Български език и литература и История и цивилизация „Бяло, зелено, червено”. Надпреварата бе част от проявите в Националния календар на Министерството на образованието и науката. В нея активно се включиха ученици от Езиковата гимназия от VІІІ, ІХ, Х и ХІ клас. Те достойно защитиха славата си на отлични познавачи на родния език и книжовните норми и добре осведомени историци. За пореден път участниците се класираха на призови места, мерейки сили с представители от училища в цялата страна. Виктория Ангелова, ученичка от 9 клас се класира на първо място в своята възрастова група с най-висок брой точки – 66 и заслужи адмирации за националното си постижение. Тя се отличава със способността да мисли креативно и да използва богатството на езика за изразяването на мнения по различни казуси. Независимо от сериозната конкуренция, Яни Михайлов, ученик също от 9 клас, се класира на челно място с 63 точки. Много добро е представянето и на другите деветокласници, които се нареждат само с няколко точки по-малко от първенците.
С амбиция за победа и ботевски дух, достойно се представиха и най-младите гимназисти – осмокласниците, девет от които се класираха на челни позиции, само с три точки по-малко от максималния брой-50.
Победният ход бе продължен и от десетокласниците, които също извоюваха класиране на водещи позиции.
В челната тройка се класираха единадесетокласничката Деница Георгиева с 65 точки и Антония Панайотова, спечелила четвърта позиция с 64 точки.
Историците от десети клас, участвали в състезанието – Валентина Георгиева, Александра Иванова и Антоанета Мирчева, спечелиха второ трето и четвърто място, преборвайки конкуренцията на своите връстници от цяла България.
Учениците от Гимназията показаха не само отлични знания върху нормите на българския книжовен език, но и умения за разбиране, извличане, използване и осмисляне на информация от различни източници. За учителите по Български език и литература и История и цивилизация това е още една висока оценка за професионализма и е неопровержимо доказателство, че в училището българското слово е храм и достойно заема водещо място, независимо от глобализиращия се свят, в който живеем, а историята и познаването й ни съхраняват като нация през вековете.
hard admin

*

Top