Брат товари с кредит сестра си, тя го вкара в съда

Вълче време: Финансови тарикатлъци за над 7 бона
 
Брат натовари сестра си с кредит от близо 7 000 лева, тя пък на свой ред го вкара в съда.
Семейната финансова драма влезе в залите на Темида в Кърджали.
В.А.В. сключил договор за заем в кърджалийски клон на „Банка ДСК” през 2007 година. Поръчител пък му станала неговата сестра М.А.В. Братът обаче преустановил плащанията и М.В. се принудила на два пъти да внася суми от 150 и 145 лева. През 2012 година кредитът бил преобразуван в предсрочно изискуем, жената получила обаждане от софийска фирма за покупко-продажба на вземания, че следва да погаси сума в размер на 6 371 лв. Братът са пореден път „пасувал” и М.В. била принудена да погаси дължимата сума. След това обаче жената завела дело срещу В.В.
Съдът в Кърджали постанови длъжникът-тарикат да изплати на М.В. сумата в размер на 7 260.42лв., от които главница в размер на 6 748лв. представляващи заплатена от М.А.В., в качеството й на поръчител сума за погасяване на задължението и лихви за забава размер на 512.42 лв.
hard admin

*

Top