Брюксел дава милиони на родопските общини за стопляне на връзките с Ксанти, Кавала и Комотини

Общините от област Кърджали ще могат да усвоят десетки милиони левове по европейски програми за… стопляне на връзките с общини от Северна Гърция.
През следващия програмен период държавата ни може да вземе над 1 млрд. лв. по няколко оперативни програми за териториално сътрудничество, но изминалият програмен период показва, че страната ни упорито отказва да усвоява тези пари.
В сряда правителството одобри съдържанието на програмите за съвместни проекти с няколко съседни държави за 2014-2020 г. Най-много ще вземем за проекти със съседките ни по вътрешните граници на ЕС – Гърция и Румъния. От Европейския фонд за регионално развитие страната ни ще може да реализира проекти за близо 260 млн. евро с Румъния, като само 13% от сумата е национално финансиране. По тази програма ще може да се кандидатства с проекти в шест оси – “Добре свързан регион”, “Зелен регион”, “Безопасен регион”, “Квалифициран и приобщаващ регион”, “Ефикасен регион” и “Техническа помощ”.
С другата ни съседка Гърция основните бенефициенти у нас са областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград, а от Гърция – Солун, Кавала, Драма, Серес, Ксанти, Комотини и другите населени места в област Родопи. Тук има пет оси – “Конкурентен и иновативен трансграничен регион”, “Устойчив и приспособим към климата транграничен регион”, “Трансграничен регион с висока степен на социално приобщаване” и “Техническа помощ”. Програмата с южната ни съседка е на стойност близо 130 млн. евро, като националният принос е 15 на сто от общата сума.
Близо 80 млн. евро пък България ще вземе за проекти съвместно с държави, които не са в алианса, но преговарят. Това са Турция, Сърбия и Македония, а проектите ще се финансират по инструмента за предприсъединителна помощ. С трите държави ще имаме възможност да реализираме проекти в сферата на туризма и околната среда.
24rodopi.com
hard admin

*

Top