БЧК-Кърджали стана на 100 години, продължава с грижи за обществото

Годишно отчетно събрание на Областния съвет на БЧК се проведе в залата на Бизнес инкубатора в Кърджали. Официални гости на събранието бяха зам.-областният управител Муса Юсуф, зам.-генералният директор на Български червен кръст д-р Славита Джамбазова, началникът на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” комисар Христо Тодоров, директорът на Районния център 112 Елена Паскалева.
По първа точка от дневния ред на форума делегатите обсъдиха и приеха отчет за дейността на организацията за изминалата година и отчет на Областната контролна комисия.
Председателят на Областния съвет на БЧК д-р Тодор Черкезов отбеляза, че през 2013 година ОС на БЧК системно и последователно е осъществявал водещите принципи в работата си, свързани с повишаване на прозрачността на червенокръстката дейност и усъвършенстване на отчетността пред обществото и структурите на организацията.
„Смятаме, че със стила и методите си на работа ОС на БЧК е помогнал на организацията ни да се позиционира така, че наред с традиционните дейности по представяне на услуги и хуманитарно подпомагане, тя все повече поема функциите на обществен застъпник и фактор за хуманизирането на местните общности”, заяви д-р Черкезов. В края на своя отчет той поздрави делегатите със 100-годишния юбилей на Областната организация на БЧК. Пожела им лично здраве, упоритост, мъдрост и желание за запазване на постигнатото и неговото доразвиване в следващия отчетен период.
Отчетът за дейността на Областната организация бе приет единодушно. Делегатите на събранието приеха и план за дейността на областната червенокръстка организация за 2014 година. Основните приоритети в него са предоставяне на качествени здравни и социални знания, грижи и услуги в общността, повишаване на капацитета и готовността за активно включване на ОС на БЧК като партньор на държавните и общински органи за адекватна реакция при кризисни ситуации.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top