БЧК създава младежка структура в Ардино, започва здравни беседи по селата

Годишно общо събрание на Общинския съвет на Българския червен кръст в Ардино се проведе в общинската заседателна зала. Основните акценти бяха насочени към отчетния доклад на метната организация за настоящата година и плана за работата на ОбС на БЧК в Ардино за 2014 г.
Председателят на местната организация инж. Мехмед Алиев запозна присъстващите с дейността на БЧК на територията на общината през 2013 г. От отчета стана ясно, че през април по инициатива на Общинския съвет на БЧК в Ардино е организирана кампания за доброволно кръводаряване, като за целта е използван специализиран автомобил, т.н. „реамобил”. „В акцията се включиха 13 души. Тя бе първата подобна на територията на общината от дълги години насам. Благодарим на кръводарителите! Знаем, че дарената кръв е незаменимо средство, с което разполага медицината за спасяване на човешки живот. Убеден съм, че подобни акции могат да бъдат провеждани ежегодно в община Ардино”, заяви инж. Алиев. Той изтъкна, че през периода са раздадени хранителни продукти от Интервенционните запаси на Европейския съюз на 1293 нуждаещи се лица от общината.
В края на своя отчет председателят на БЧК в Ардино благодари за вниманието и грижата от страна на Общинската администрация в лицето на кмета Ресми Мурад и Общинския съвет.

Отчетът за дейността на общинската организация бе приет единодушно. Делегатите на събранието приеха план за дейността на Ардинската червенокръстка организация за 2014 година. Основните акценти в плана са създаването на дружество на Българския младежки червен кръст (БМЧК) в Ардино, да се повиши здравната култура на жителите в общината, чрез организиране на здравни беседи по населени места, с участието на медицински специалисти, организиране на мероприятия по повод 100-годишния юбилей на Областната организация на БЧК и др.

 

Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top