Българските пенсионери в Турция могат да подават декларации за живот до 27 август

Образец на декларацията за живот е достъпна на интернет страницата на НОИ

Националният осигурителен институт (НОИ) напомня, че българските граждани, получаващи пенсии на базата на споразумението между правителствата на България и на Турция за изплащане на български пенсии в Турция, са задължени по силата на това споразумение два пъти в годината да декларират пред българските власти, че са живи. Това съобщават от пресцентъра на НОИ в петък.
Получателите на такива пенсии трябва през месеците януари и юли на съответната календарна година да се явяват лично пред официален орган в Турция за заверка на декларацията за живот.

След заверката оригиналът на документа се изпраща до Националния осигурителен институт (НОИ), дирекция „Европейски регламенти и международни договори“ на адрес: 1303, София, бул. „Ал. Стамболийски“ 62-64.

За да не се спират пенсиите на хората, документът трябва да е получен в срок до 10 февруари, когато той се отнася за първото полугодие.
Срокът за подаване на декларациите за живот за второто полугодие на 2019 г. от хората, получаващи пенсии в Турция, беше до 10 август, сега се удължава до 27 август тази година.
В случай на спиране на пенсията изплащането се възобновява след получаване в НОИ на въпросната надлежно заверена декларация за живот.

Официални органи за заверка на декларациите са посланиците и консулите на България в Турция, турският Институт за
социално осигуряване или други длъжностни лица, определени от турското вътрешно законодателство – община, кметство, областна управа, нотариус и т.н.

Образец на декларацията за живот е достъпна на интернет страницата на НОИ в рубрика „За потребителя“ /“Формуляри“/ „Формуляри и образци по регламенти“ / „Образци на декларация за продължаване изплащането на български пенсии на лица, живеещи в други държави“.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *