Бюрото по труда към бизнеса: Наемете млади хора, държавата плаща стажа и обучението

Стартира изпълнението на схемата „Младежка заетост”, обяви началникът на „Бюро по труда” в Момчиград Гюлшен Ахмедова. Тя е по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” и ще се изпълнява от Агенцията по заетостта на територията на цялата страна. Схемата ще осигури стаж и обучение на работното място на 8 000 младежи на възраст до 29 години включително.
„Младежка заетост” дава възможност на работодателите да наемат младежи в две основни направления: стажуване и обучение по време на работа. Работодателят или определен от него служител може да изпълнява ролята на наставник на наетия по схемата младеж. Целта е максимално усвояване на практически умения по придобита професия или специалност в рамките на стажа. По време на работния процес тече и обучение на служителя по определена професия или специалност, като за целта се предвижда работодателят или определен от него служител да изпълнява ролята на наставник на включения в обучение по време на работа младеж.
И в двата случая, ако настоящият адрес на младежите е различен от населеното място на работа, се осигуряват средства за транспорт от и до работното място за първия месец от стажа или обучението, уточниха от Бюрото по труда.
На работодателите, които осигурят стажуване по схемата, ще бъдат покрити разходите за възнаграждения в размер на минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност и квалификационна група професии за съответната година, към която се отнася разкритото стажантско място, здравните и социалните осигуровки на младежите за срок от 6 месеца.
Ако след изтичането на стажа младежът остане на работа и сключи безсрочен трудов договор, на работодателя ще бъдат допълнително покрити разходите за социално и здравно осигуряване за срок от още 6 месеца. Разходите за възнаграждението на наставника по време на стажуване няма да бъдат покрити от схемата и остават за сметка на работодателя. Разходите за възнаграждение на определения от работодателя наставник ще бъдат поети от програмата (1/2 от минималната работна заплата за страната).
Работодателите, желаещи да се включат в схемата, могат да подават своите заявки в „Бюро по труда ” Момчилград, ул.” 26 декември” № 20 до 29 септември т.г., включително, посочиха от дирекцията.
24rodopi.com
hard admin

*

Top