Бялизворската дружинка повали два глигана

Ловната дружинка „Св. Илия” в ардинското село Бял извор рано в неделя сутрин в 8:30 часа приключи лова. Отстреляни бяха един глиган на 4 години и един приплод – на 2 години.
Гонката се проведе в местността „Кара тепе”, като двете прасета бяха поразени с по един точен изстрел.

hard admin

*

Top