Бял извор кани на мевлид в неделя

Гюнер ШЮКРИ

 

На 18 август, неделя, от 10 часа в ардинското село Бял извор ще се проведе традиционният мевлид – молитва за здраве и берекет. Той се организира с финансовата подкрепа на местни жители и изселници от Турция.

Кметът на Бял извор Зехни Емин уточни, че началото на религиозния обред датира от 50-те години на миналия век. Прекъснат е за няколко години само по време на т. нар. възродителен процес през 80-те години на миналия век.

Местният майстор Фикрет Джила ще приготви над 10 казана пилаф, за да нагостят всички, уважили обичая. Това, което ще остане, ще се раздаде на хората за вкъщи.

Духовници, водени от зам.-районния мюфтия Ерхан Реджеб ще четат айети от Свещената книги на мюсюлманите –Корана. След мевлида Ерхан Реджеб ще изнесе лекция относно отслужването на молитва от мюсюлманите в съвременния свят.

На религиозния ритуал са поканени всички жители на околните села Падина, Жълтуша, Еньовче и общината. Очаква се да присъстват и гости от общинското ръководство.

hard admin

*

Top