ВАС: Къщата е опасна, а имотът отдавна не е на Вера Милушева!

Къщата на 64-годишната кърджалийка е отчуждена още през 1979 година, през 1997-ма са й предоставили апартамент във „Възрожденци”


64-годишната кърджалийка Вера Милушева продължава да живее край руините на опасната къща, която бе съборена на 21 юни.
Както първи 24rodopi писа, имотът застрашаваше нейното и на околните здраве и бе съборен с прокурорско разпореждане. Тя е получила жилище в квартал „Възрожденци”, блок 92, но не го иска. Настоява да имот в центъра на Кърджали.
От нощта на 21 юни тя спи пред развалините и заплашва, че няма да се махне.
Част от къщата и била съборена преди години, когато са транспортирали кораба „Емона”.
В тази сграда преди години се е помещавало първото училище в града край Арда.
Милушева е разочарована от всички институции и заплашва да съди България в Европейския съд в Страсбург.

Със заповед №1138/04.09.1979 г. на Председателя на Общински народен селищен съвет – гр.Кърджали, на основание чл.95 и чл.94 от ЗТСУ( отм.) е отчужден имот №992, кв.10 по плана на гр.Кърджали от 1956 г., находящ се в гр.Кърджали, ул.”Добруджа”№14, собственост на Дора Милушева Славкова и Мария Николова Милушева.
Със Заповед №863/17.07.1980 г. на Председателя на Изпълнителния комитет на Общински народен съвет-гр. Кърджали на основание чл.100 от ЗТСУ( отм.) са обезщетени: Дора Милушева Славкова с апартамент №4, вх.А, ет.1 в ЖСК “Сан Стефано”, кв.47, гр. Кърджали със застроена площ 104.17 кв.м. на стойност 18 911 лв.;
Мария Николова Милушева и дъщеря й Вера Милушева Киркова с апартамент №27, вх.Б,ет.2 на същата ЖСК със застроена площ от 119.06 кв.м. на стойност 22 751 лв.
Съгласно чл.259 от ППЗТСУ(отм.) разликата между отстъпения като обезщетение имот, а именно ап.27, вх.Б, ет.2 от ЖСК”Сан Стефано” на Мария Николова Милушева и Вера Милушева Киркова и от отчуждения имот в размер 18 971.92 лв. е следвало да се плати до завършване на кооперацията.
Обезщетените с апартамент №27 Мария Николова Милушева и Вера Милушева Киркова не изпълняват това изискване, поради което Кметът на Община Кърджали със Заповед №141/09.04.1997 г. отменя горецитираните заповеди, като определя Мария Николова Милушева и Вера Милушева Киркова да бъдат обезщетени с имот с по-малка стойност, представляващ апартамент №2, находящ се на І-ви етаж, вх.А, блок 92, кв.”Възрожденци”-гр.Кърджали.
Заповед №141/09.04.1997 г. е обжалвана от Мария Николова Милушева, Милуш Кирков Милушев и Вера Милушева Киркова пред Кърджалийския окръжен съд, който с Решение №238/23.10.1997 по адм.дело №351/97 г. отхвърля жалбата.
С Решение №1766/14.04.1998 г. на Върховния административен съд на Република България-ІІІ отделение потвърждава решение №238/23.10.1997 г. по адм.дело №351/97 г на Кърджалийския окръжен съд.
В изпълнение на влязлата в сила Заповед №141/09.04.1997 г. на кмета на Община Кърджали е изпратена покана с писмо с изх.№ 91-00-12/04.06.1998 г. до жалбоподателите за предоставяне на определеното за обезщетение жилище.
В последствие са отправяни многократни покани, на които госпожа Верка Милушева Киркова отказва да приеме предоставеното жилище.
До настоящия момент същата гражданка обитава незаконно в сграда на отчуждения имот, който е общинска собственост.
Сградата е освидетелствана като опасна за здравето и живота на гражданите, негодна е за използване, застрашена е от самосрутване, поради което е издадена Заповед № 451/17.05.2012 г. на Кмета на Община Кърджали за премахване на сградата.
Заповедта е обжалвана от Вера Милушева пред Административен съд Кърджали и в последствие пред ВАС.
След приключване на съдебните дела в полза на Общината и в изпълнение на Постановление на Районна прокуратура – Кърджали – вх. № 11-02-40 от 11.06.2013 г., на 21.06.2013 г., Община Кърджали със съдействието на органите на вътрешните работи предприе действия за извеждане на Вера Милушева Киркова, изнасяне на личните вещи от сградата, пренасянето им в апартамент № 2, вх. А, бл. 92, кв. „Възрожденци” и премахване на сградата.
Госпожа Милушева е напуснала мястото, преди изнасянето на вещите и преди събарянето на сградата и не е приела ключа от апартамента, като не се е върнала на мястото до приключване на събарянето.
За изнесените вещи е изготвен опис, подписан от присъстващите при изнасянето на вещите и събарянето на сградата лица.
Вещите са пренесени в апартамента в кв. „Възрожденци” от служители на Общината и ОЧБ.
Събарянето на сградата е започнало в 10.30 часа и е приключило в 14.15 часа.

hard admin

*

Top