Ветеринари в повишена готовност

  • Проверяват личния багаж на влизащите от Турция за птичи продукти

От вчера Регионалната ветеринарномедицинска служба в Кърджали е в повишена готовност заради огнището от птичи грип в Турция, каза директорът д-р Али Дурмушали. Областната и общинските епизоотични комисии трябва да предприемат спешни мерки за недопускане на заболяването у нас. Орнитоложките дружества, ловците и лесничействата започват съвместни проверки на дивите птици. В птицефермите и пазарите се въвежда засилен контрол. Ще се проверява личният багаж на пътниците, влизащи от Турция, за наличие на птичи продукти.
Забранява се пускането на птици извън дворовете. Фуражите трябва да се съхраняват в закрити помещения, а домашни патици и гъски да се отглеждат разделно от другите птици.
Тези мерки се отнасят и за областите Бургас, Хасково, Стара Загора, Сливен и Ямбол.
Заповедта на генералния директор на Националната ветеринарномедицинска служба доц. Жеко Байчев е изпратена до всички официални общински лекари.
Лабораторно е потвърдено за високопатогенния щам Н5N1, който е смъртоносен за хората. НЖ

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top