Вигенин: Скоро през „Маказа“ ще тръгнат камиони и автобуси

Атина потвърди ангажимента си за максимално бързото отваряне на ГКПП „Маказа – Нимфея” за тежкотоварен трафик, съобщи министърът на външните работи Кристиян Вигенин след разговори с премиера на Гърция министър- председателя Андонис Самарас и с вицепре­миера и министър на външните работи Евангелос Венизелос. Република Гърция ка­то стратегически партньор заема важно място във външнополитическите приори­тети на България, каза още Вигенин след срещите си в Атина.
Бъл­гарският външен ми­нистър изрази задо­волството си от ползотворното сътруд­ничество между двете страни както в двуст­ранен план, така и в рамките на различни­те международни ор­ганизации.
Възможността за преминаване на авто­буси за пътнически превози през ГКПП “Маказа-Нимфея” бе сред обсъжданите те­ми на срещата на ми­нистъра на външните работи Кристиан Вигенин и неговият гръц­ки колега Евангелос Венизелос.
Ще припомним, че през новия пункт се допуска преминаването само на моторни-превозни средства с тегло до 3,5 тона. Темата „Кога ще тръгнат и камиони през Маказа” вече бе обсъдена в парламентарната транспортна комисия в Атина, след като кметът на Кирково запозна с проблема гръцки депутати.
hard admin

*

Top