Вила „Армира” събира учени от три държави

Днес и утре в Ивайловград ще се проведе Международна конференция по проект „Антична вила „Армира”, финансиран по Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013 г., който се изпълнява от Община Ивайловград. В нея ще вземат участие представители от България, Гърция и Турция. В програмата на събитието основен докладчик ще бъде доц. д-р Гергана Кабакчиева, археолог от Националния археологически институт и музей на БАН и ръководител на проекта. Специално за конференцията са подготвени доклади за възможностите за развитие на културния туризъм чрез реенактмънт-събитията (историческите възстановки), прилагане на успешните практики за устойчиво развитие на дестинацията, ефективни начини за използване на графични знаци от вилата и археологическите артефакти с цел репликация в издания и сувенири и др.
Участниците ще бъдат едни от първите посетители на вилата след приключване на строително – ремонтните дейности, благодарение на които бе възвърнато очарованието и блясъка на този уникален паметник на трако-римската култура в българските земи.
За първи път в рамките на конференцията ще се излъчи новият филм, изработен по проекта: „Вила Армира – една съживена легенда”.
Проектът е на стойност над 1,7 млн.лв., от които близо 1,5 млн.лв. са средствата от Европейския фонд за регионално развитие. Те бяха усвоени са връщане на величествения блясък на един от уникалните паметници на античната култура с национално значение – античната Вила „Армира”.
hard admin

*

Top