Власт и бизнес нищят туризма, искат да местят фермите извън градовете

Три обществено-консултативни платформи бяха създадени по проект „Правото на добро управление и добра администрация – гарантирано право на гражданите на област Кърджали”. Те са в сферата на туризма, земеделието и екологията и в тях участват представители на общините, бизнеса, неправителствените организации и Областна администрация-Кърджали.

Участниците обсъждаха инфраструктурата, необходимостта от популяризиране на комплекса „Белите брези”, от реставрация на крепостта „Устра”, от съвместни действия и кампании за популяризиране на областта като туристическа дестинация. Беше предложено провеждане на информационна кампания за опазване на околната среда, мерки за извеждане на животновъдните ферми извън населените места, беше коментиран проблемът за ремонт и възстановяване на напоителните съоръжения.

На първите заседания бяха коментирани правилата, по които ще работят членовете на платформите.

Следващите заседания ще се състоят на 6 и 7 ноември т.г.

Проектът се осъществява по Оперативна програма „Административен капацитет” на Областна администрация Кърджали.—————————————————————–
Специална оферта в хотел Арбанаси за зимния сезон

hard admin

*

Top