Водата в Кърджали, Момчилград и още в 35 населени места вече е годна за пиене, но… протокол още не е подписан

Към момента качеството на водата от яз. „Боровица” е добро. Резултатите от анализите на паралелните проби, получени в лабораториите на РЗИ- Кърджали и РЗИ-Хасково, не дават отклонения от нормите, съгласно изискванията на наредба № 9 за качеството на водата, предназначена за питейно-битови цели, съобщиха от Районната здравна инспекция (РЗИ).
На този етап РЗИ – Кърджали не може да подпише съвместен протокол с ВиК ООД за годността на водата, защото утре – 19 август, предстои неотложен ремонт на водопроводната мрежа. След извършването му, отново инспекторите ще вземат проби за изследване от определените 7 пункта в Кърджали и от изхода на пречиствателната станция. Ако резултатите от две последователни проби са отрицателни, протоколът ще бъде подписан и гражданите ще бъдат уведомени незабавно, че водата е годна за пиене.
Ще припомним, че на 23 юли 5-метрова приливна вълна в яз. „Боровица” предизвика авария в пречиствателната станция и Кърджали, Момчилград и още 35 населени мяста бяха с вода, която бе негодна за пиене.
24rodopi.com
hard admin

*

Top