Водата от 470 микроязовира в Източните Родопи ще ангажира повече хора в земеделието

470 микроязовира има в област Кърджали, които обаче не се използват по предназначение. Целта на Министерството на земеделието ще бъде да се провери тяхното състояние и чрез водопроводи да се изградят напоителни системи, за да се използват главно за земеделски нужди. Това обяви в Кърджали ресорният министър Димитър Греков. По думите му, използването на водния ресурс ще бъде крачка към развитието на алтернативни култури освен традиционните за региона, което от своя страна ще ангажира повече хора в земеделието и ще повиши чувствително техните доходи.
„Голяма част от напоителните системи не функционират и за това ние ще разчитаме на финансова помощ от министерството, за да се изградят нови”, обяви областният управител на Кърджали Бисер Николов.
hard admin

*

Top