„Воеводите” помагаха на бедни и бездомни по проект в Италия

Ученици и учители от Електрониката в Кърджали се завърнаха от италианския град Асизи, където се проведе втората международна среща между партньорите по проект „Miteinander statt nebeneinander” – „Един с друг вместо един до друг”.
Темата на дейностите бе “Помощ вместо обществена изолация”, като тя бе свързана с проблемите на бездомните и бедните – хората в неравностойно положение.
Учениците бяха разделени на 4 групи като всяка от тях разглеждаше различен аспект на бедността. Те имаха възможност да посетят център за грижа за хора с тежки физически и ментални увреждания. Представени им бяха няколко метода за стимулиране и социализиране на инвалиди и болни. Бяха поставени в положението на слепите хора и имаха за задача да изминат определено разстояние с добре завързани очи.
Организирано беше посещение в дом за осигуряване на грижи за бездомни и бедни хора и беше проведено интервю с ръководителите, сътрудниците и някои от хората живеещи там.
Учениците планираха провеждането на благотворителна акция в полза на Дома за хора в нужда „Каритас”. Акцията ще бъде проведена по един и същи начин във всички училища.
Всяка от групите представи резултатите от своята работа и статия по поставената й тема. Те бяха публикувани в платформата eTwinning.
По традиция, както и на предишната среща, бе организиран т. нар. „международен бюфет”, на който всяко училище представи традиционни за страната и региона си храни.
Учениците бяха настанени в приемни семейства и така успяха да се запознаят с начина на живот на италианците. Историята, културата и традициите на Италия пък им бяха представени в няколко лекции и от организираните посещения на културни и исторически забележителности в градовете Асизи, Торджиано и Перуджа.
Учениците, работещи по проекта в ПГЕЕ, започват работа по дейностите свързани с проблемите на бездомните и хората в нужда и подготовка за срещата в Германия, която ще е на тема “Интеграция вместо асимилация” и ще се проведе през месец март.
hard admin

*

Top