Воеводите” потеглиха на стаж в Португалия

За поредна година ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” изпраща ученици на международен стаж по програма „Леонардо да Винчи”. Десет единадесетокласници ще проведат триседмична производствена практика в град Висеу, Португалия. Ръководител на групата е инж. Антоанета Сендова.

Момчетата ще работят в модерни предприятия, използващи технологии за получаване на енергия от възобновяеми източници – фотоволтаични електроцентрали, слънчеви фабрики, предприятия за производство на електрическа енергия от биомаса и биогориво и вятърни паркове. Ще се запознаят с една съвсем различна, съвременнa, високотехнологичнa работна среда. Учениците ще подобрят уменията си за комуникация по английски език, който е работен език на проекта. Ще придобият практически познания, както и полезен опит от посещението в страната – домакин. Практиката в Португалия ще приключи с изпит. На всеки ползвател ще бъдат издадени сертификат за практическо обучение и сертификат Europass мобилност за престоя му в чужбина от организацията-домакин Globaladamastor, които ще се добавят към свидетелството за завършено професионално образование.

hard admin

*

Top