„Воеводите” се доказаха и в българския

Ученици от 9, 10 и 11 клас в ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” участваха в състезание „Стъпала на знанието” по български език и литература, инициирано от Сдружение „Десет книги”. Форматът на надпреварата е тест, в който въпросите са ориентирани към комплексните знания на учениците в съответствие с изучавания учебен материал и са съобразени с одобрените от Министерството учебници.
Проявата е първа по рода си както за учениците като участници в състезанието, така и за самия формат, защото всъщност единствено „техничарите” представиха професионалните гимназии в този конкурс. На тържество в училището, на което присъстваше и регионалният координатор на конкурса – г-жа Мариана Димитрова, директорът инж. Петко Кушлев поздрави участниците и им връчи грамоти, изпратени от Сдружение „Десет книги”.
Изявите на ученици в този вид състезания са особено значими, защото са показател за нивото на знанията им по съответния предмет според националните критерии. Резултатите предоставят възможност и на учителите да имат ясна преценка за нивото на овладените знания от своите ученици спрямо техните връстници от цялата страна. Родителите също могат да проследят едно безпристрастно оценяване на своите деца и от външни оценители. За желаещите ученици да наваксат пропуските си е нужно само да изминават с усърдие всяко едно стъпало на познанието и да участват в следващите етапи, за да проследяват регулярно нивото на своите възможности.
hard admin

*

Top