ВУЗ помага на Електрониката за новата специалност „Автомобилна мехатроника”

По покана на Ректора на Техническия университет в Габрово, група от 40 ученици и учители от ПГЕЕ „Капитан Петко войвода” в Кърджали посети ВУЗ-а. Там те се запознаха на място с материалната база и условията за обучение. Представени бяха специализираните лаборатории на катедрите по „Автоматика, информационна и управляваща техника”, „Електроснабдяване и електрообзавеждане”, „Електроника” и „Машиностроене и уредостроене”. Подписан беше договор за сътрудничество в обучението по новата специалност „Автомобилна мехатроника”. Договорът предвижда сътрудничество в изграждането на материалната база, провеждане на производствени практики и квалификация на преподавателите.

Подкрепа и готовност за сътрудничество, както в изграждането на материалната база, така и в процеса на обучение, са декларирали и най-големите автомобилни сервизи и транспортни фирми в Кърджали – сервиз за автомобилна техника „Юз-Ай” ООД, AutoBOX express service, фирма „Мариета” ООД, автосервиз „Слави”, фирма „ЕМС-ТУРС” ООД.

Приема по специалността „Автомобилна мехатроника” в Електрониката е утвърден от просветното министерство със заповед на министъра на образованието.

hard admin

*

Top