Въведено е частично бедствено положение в три ивайловградски села

Кметът на Община Ивайловград Диана Овчарова обяви частично бедствено положение на територията на селата Ленско, Соколенци и Меден бук. Това стана със Заповед №281/27.06.2018 г.

Бедственото положение е въведено заради отнесена пътна настилка и образувани големи дупки по пътните артерии към селата. В района на село Соколенци се е образувал пролом с дълбочина около половин метър и дължина около 25 метра. В близост до селото е зейнала и голяма дупка с ширина 2 метра и дължина около 50 метра. В Заповедта се посочва още, че причина за повредите по пътя е в големия водосбор в района на тези села. В Ленско е нарушено и водоподаването.

Със Заповедта си, кмета на Ивайловград възлага на работна група да предприеме конкретни мерки за овладяване на кризисното положение, за да бъдат ограничени последствията и ликвидирани щетите от така създалата се сложна обстановка.

Срокът на бедственото положение е до отпадане на обстоятелствата, предизвикали въвеждането на бедственото положение. Контролът по изпълнението на Заповедта се осъществява лично от кмета на Ивайловград.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *