Въвеждат синя зона за паркиране в центъра на Кърджали

Синя зона за паркиране ще има в Кърджали. След направен анализ на уличната мрежа в центъра на града край Арда, кметът инж. Хасан Азис предлага на следващата сесия на Общинския съвет да се вземе решение за обособяването на синя зона, изключително в идеалния център, заключен на територията между ул.”Булаир”, ул. “Републиканска”, ул.”Дж.Вашингтон”, ул.”Македония”, ул.”Климент Охридски”, ул.”Иван Вазов”, ул.”Беласица”, бул.”България”, бул.”Тракия”, ул.”Екзарх Йосиф”. Цената на паркомясто за 1 час ще бъде 1 лев.
В тази зона има възможност за обособяване за над 500 бр. паркоместа, което ще стане поетапно и съобразено с конкретните условия на всяка улица.
„Настояваме да има обществено обсъждане за въвеждане на синята зона”, заяви Илия Илиев, председател на групата съветници от ГЕРБ в разпоредителния орган на Кърджали.
Съгласно разпоредбите на чл. 99, ал. 1 от Закона за движение по пътищата в населените места, собственикът или администрацията, управляваща пътя може да определя райони, пътища или части от пътища за зони за кратковременно паркиране в определените часове от денонощието, като съответния общински съвет може да определя такса за паркиране.
„В централната част на гр. Кърджали в момента има остър недостиг на места за паркиране, който ще нараства, предвид трайната тенденция за увеличаването на броя на автомобилите. Това води до изключително натоварване на трафика и задръстване на улиците и паркингите от спиращи или паркирани МПС, което от своя страна затруднява движението на пешеходците, а същевременно нанася щети на инфраструктурата, заради честото паркиране върху тротоарите и зелените площи”, мотивира предложението си кметът инж. Азис.
Целта от въвеждането на синя зона в централната градска част е да се преодолеят до голяма степен тези негативни тенденции и последици, като по този начин се ограничи интензивния трафик и масовото паркиране, част от което е в нарушение на правилата на движението.
Практиката от други градове като София, Благоевград, Ямбол, Велико Търново, Бургас и др. с въведена и ефективно действаща такава система показва, че платеното паркиране е най  -удачният вариант за редуциране на трафика и преодоляване  на безразборното паркиране в централната градска част, посочва кметът.
hard admin

*

Top