Върви кампанията „Най-зелен град“! Община Момчилград отличена в категорията „Награда за кураж за предварително обявяване на обществена поръчка”

За втора година МОСВ ще връчи награда за най-зелен град в рамките на национална кампания „Зелена България”, съобщиха от РИОСВ.
За втора поредна година Министерство на околната среда и водите връчва благодарствени призове към бизнеса, общините и награда за най-зелен град в рамките на Национална кампания „Зелена България”, финансирана от Оперативна програма „Околна среда“. Целта на кампанията е да наложи разбирането, че природата- това сме ние и за да съществуваме в хармония, ние сме тези, които трябва да се грижим за нея. Министерство на околната среда и водите насърчава и поощрява всяка инициатива в тази посока.
Кампанията има три категории: за най-зелен бизнес, за най-активна община с проекти по Оперативна програма „Околна среда” и за най-зелен град. Най-добрите предложения се определят от независима комисия, в която са поканени за участие известни личности с ярко изразено присъствие в обществото.
„Зелена България” стартира през май и в първата й категория за зелен бизнес участваха над 30 фирми. Завърши и вторият етап на кампанията, в който призове получиха най-активните общини с проекти по Оперативна програма „Околна среда”. Наградени бяха 10 общини в шест категории.
Община Момчилград бе отличена в категорията „Награда за кураж за предварително обявяване на обществена поръчка” за проект „Реконструкция, модернизация и доизграждане на ВиК мрежата и изграждане на ГПСОВ” на стойност 24,8 млн. лв.
Кампанията ще продължи до края на годината.
Предстои да бъдат определени призовете за общините, включително за градски и квартални организации, и призът за най-зелен град, които ще бъдат връчени на съвместна церемония с Дарик радио през декември. Всяка малка или голяма община, градска, квартална организация- всеки, който е направил нещо голямо или малко, еднократно или в перспектива, отделил е време и средства в грижа за околната среда, независимо в каква област– почистване, засаждане, ликвидиране на замърсявания, облагородяване на различни райони, ползване на алтернативни източници на енергия и производство на продукти, щадящи природата, рециклиране или повторно използване на материали, поощряване на икономия на хартия, вода или електроенергия, запазване на животински или растителен вид, отваряне на зелени работни места, е участник в кампанията ”Зелена България” и потенциален носител на благодарствен знак от Министерство на околната среда и водите.
Миналата година Община Хасково бе носител на приза „Най-зелен град” с население от 30 000 до 100 000 жители, а Обединени Ученически Общежития- Хасково получиха приз за най- оригинално ландшафтно оформление на своя двор в категорията за граждански инициативи „Нашият зелен град”. Всички общини, градски или квартални организации, които имат реализирани инициативи, свързани с опазването на природата, могат да ги изпратят до края на ноември в текст, снимки или видео на адрес: greenbg@moew.government.bg Участниците от областите Хасково и Кърджали следва да уведомят и изпратят материалите си и до РИОСВ- Хасково на адрес: pr_riosv_hs@abv.bg

hard admin

*

Top