В Ардино вече предоставят безплатни здравни консултации на майки с деца

Гюнер ШЮКРИ
Нов социален проект стартира в Ардино. Той е продукт на подписаното споразумение между кмета на община Ардино Ресми Мурад и Министерството на труда и социалната политика. „Предоставяне на интегрирани социални услуги с цел превенция в ранна детска възраст и активно социално включване” е финансиран от Световната банка и ще предоставя услугата „Здравна консултация за деца от 0 до 7 годишна възраст”. Той ще обхване както общинския център, така и всички населени места на територията на общината.
Основните цели на проекта са превенция на социалното изключване и намаляване на бедността сред децата, чрез инвестиране в ранното детско развитие и създаване на модел за бъдещо предлагане на пакет от интегрирани социални услуги, свързани с грижи за деца, за родителите и децата от дефинираните по проекта уязвими групи, както и за деца с увреждания и техните семейства.
Дейностите по новия социален проект включват формиране и развитие на родителски умения, ранна интервенция на уврежданията чрез създаване на Център за ранна интервенция на уврежданията, здравна консултация за деца, семейни центрове, интегриране на децата в детските градини и в предучилищните групи и индивидуална педагогическа подкрепа за деца с увреждания. Всички предоставени услуги ще са безплатни.
Началото на проекта бе дадено на 1 август в лявото крило на сградата на Защитеното жилище в Ардино с услугата „здравна консултация”. Назначен е екип от индивидуални консултанти (педиатър, стоматолог, медицинска сестра и медиатор).
Днес бяха извършени първите безплатни профилактични прегледи. 2-годишната Ирем бе дошла заедно с майка си Сибел. „Много хубава социална дейност. Тук могат да дойдат всички майки с деца за безплатни прегледи и консултации. Има и място за забавления и игри за децата. Поздравявам ръководството на общината за предоставената социална услуга”, заяви младата майка.
24rodopi.com
hard admin

*

Top