В Ардино разпоредиха: Чистете снега, ледените висулки да се премахват!

Задължение на гражданите е да почистят снега пред входовете на домовете и жилищните блокове, а собствениците на търговски обекти и офиси – пред сградите, призовават от община Ардино. Кметът Ресми Мурад издаде и уведомление за отстраняване на опасни ледени висулки от покривните конструкции на сгради, тераси и други сгради при ниски температури и обледняване. То е във връзка с изпълнението на задълженията произтичащи от Закона за защита при бедствия, опазването на здравето и живота на хората, имуществото и материалните ценности, с цел недопускане на произшествия и извършване на превантивна дейност от страна на физически и юридически лица, собственици на недвижими имоти.
При неспазване на наредбата Община Ардино ще налага санкции. Дежурният телефон на Общината за сигнали на граждани е 03651/4212.
Гюнер ШЮКРИ
hard admin

*

Top