В Ардино разясняват кандидатстването по горските мерки

Гюнер ШЮКРИ

В Община Ардино се проведе семинар във връзка с провеждането на информационна кампания на Министерство на земеделието и храните по горските мерки 122, 223 и 226 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 година.

В информационната проява взеха участие Васил Костов, директор на Областна дирекция на Държавен фонд „Земеделие” в Кърджали, Дамян Кьосев, ст.експерт в ОД „Земеделие” в Кърджали, инж. Веселин Ангелов, директор на Държавното горско стопанство в Ардино. Тук бяха още представители на фирми от дърводобивния сектор.

По време на семинара инж. Младен Палов, зам.-директор на Държавното горско стопанство „Алабак” във Велинград с мултимедийна презентация информира участниците за възможностите за финансово подпомагане на собствениците на гори по мярка 122 „Подобряване на икономическата стойност на горите”. Той разясни подробно основните проблеми и често допусканите грешки при кандидатстване и даде насоки за избягването им.

Представени бяха добри практики за успешно реализирани проекти по мерки 223 „Първоначално залесяване на неземеделски земи” и 226 „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности” и бе отчетен ефекта от прилагането им. Инж. Младен Палов уточни, че по мярка 122 документи се приемат до 23 август 2013 г. в областните дирекции на фонда. Предвиденият бюджет възлиза на 4 852 372 евро. Максималната субсидия покрива до 60% от разходите на одобрените.

Директорът на ДГС в Ардино инж. Веселин Ангелов сподели, че информационният семинар е бил много полезен, тъй като стопанството има спечелен и финансиран проект по мярка „Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности”, като са оборудвани две противопожарни депа.

hard admin

*

Top