В Ардино събират дърва за болницата, кметове молят за въглища

Подготовката за началото на есенно-зимния период бе една от основните теми, които бяха разисквани на традиционната кметска среща в община Ардино. Секретарят на общината инж. Кемал Алиев напомни на местните управници да се погрижат в съответните населени места, където има селскостопански фонд, да осигурят по една кола с дърва за огрев за болницата през зимния период, за да се намалят неразплатените й сметки. Транспортът ще бъде осигурен от общината.

На кметовете бе възложено да извършат и оглед за състоянието на административните сгради и пространствата около тях и да предприемат мерки при необходимост. От своя страна те споделиха, че в момента нямат достатъчно работници по програмите за заетост, които да се грижат за чистотата и осигуряват приветлив вид на населените места в общината. Кметовете и кметските наместници заявиха, че имат нужда от въглища за зимния период. „Не може да се отопляваме само с дърва. Последното снабдяване с въглища на кметствата бе преди две години”, уточниха те.

 

Гюнер ШЮКРИ

 
 
hard admin

*

Top