В ГПЧЕ „Христо Ботев” почитат делото на народните будители

Да се знае,
да се помни, че
България е жива!
На будителите скромни
българинът китка свива!

На 1 ноември отдаваме почит към паметта на българите, дали духовното просвещение на българския народ. Всеки народ има своите духовни водачи и будители, които в мигове на изпитание са поддържали жив националния му дух, помагали са му да не забравя кой е, откъде идва и къде отива. Малко са обаче онези народи, които в своя календар имат ден за почит към тези велики личности – ние, българите, сме едни от тях. В празничния ни национален календар първи ноември и двайсет и четвърти май са дни, в които цяла България се обединява и празнува своята национална идентичност, култура и образование.
Независимо от динамичното време, в което живеем и днес всеки човек съзнава подвига на възрожденските поети, писатели, духовни водачи и революционери, които са създали атмосферата и довели българския дух до решимостта да поведе борба за църковна независимост, за новобългарска просвета и държавен суверенитет. Това беше най-ценният урок по патриотизъм, в който тази година се включиха и учителите и учениците на ГПЧЕ „Христо Ботев”.
Водени от желанието да си спомнят за българските духовни водачи и да разкажат за тях на своите съученици, учениците, от клубовете по Публична реч в гимназията, работещи в рамките на проект „Училище за себеутвърждаване и подготовка към европейски хоризонти – УСПЕХ”, подготвиха специален кът, посветен на народните будители. Те представиха и факсимилета от първото българско списание, от вестници, издавани през Възраждането, които предизвикаха интереса и любопитните погледи на всички, уважили празника. През междучасията учениците се запознаха и със специално подготвената презентация за празничния ден, и имаха възможност да научат много нови биографични факти и интересни моменти от живота на българските просветни дейци през Възраждането. През седмицата, предшестваща празника, младите оратори прочетоха книги с възрожденска поезия и разпознаха много от стиховете като текстове от любими за всеки българин възрожденски песни. Те участваха и в литературно четене на творби от местни автори – бивши възпитаници на Езиковата гимназия и обмениха ценни творчески идеи с представителите на словото.
В часовете по български език и литература и в часа на класа всички преподаватели също представиха пред своите възпитаници любопитни факти, свързани с живота и делото на голяма част от будителите. Сред тях са имената на: Паисий Хилендарски, Йоасаф Бдински, Григорий Цамблак, Константин Костенечки, Владислав Граматик, поп Пейо, Матей Граматик, св. Иван Рилски, Димитър Кантакузин, Неофит Бозвели, братята Димитър и Константин Миладинови, Иван Богоров, Георги Стойков Раковски, Васил Левски, Христо Ботев, Иван Вазов, Стефан Караджа, Хаджи Димитър, Любен Каравелов, Петко Рачов Славейков, Добри Чинтулов, Григор Пърличев и още стотици радетели за народна свяст и българско самосъзнание.

hard admin

*

Top