В Гърнати честват 48 години „път към света“

Днешната дата е историческа за неделинското село Гърнати. В далечната 1966 година е отворен първият път, свързващ селото със света.
До този ден Гърнати е било откъснато векове наред от цивилизацията. Свързването му с останалите селища и градове е било през една тясна козя пътека, през която единствено можело да се предвижват с коне или катъри. Искрено желание на гърнатци било прокарването на път до селото.
Проектът на пътя:Ардино-Даладжа-вр.Алада-Гърнати е одобрен на 21 март 1965 година от областна администрация Смолян (окръжен комитет Смолян). След отпускането на средствата по проекта работата започнала. Пробиването и разширяването му продължава цели 9 месеца. В прокарването му с неуморен труд и помощ се включват и голяма част от жители на селото.
Едва на 8 януари 1966 година пътят е официално открит.
Откриването било съпроводено с общоселски събор, на който присъствали и делегати от Златоград и Смолян.
Радко Асенов
hard admin

*

Top