В Гърция, за да не сееш тютюн, ти плащат

  • У нас вдигат изкупните цени на зеленото злато
  • Търсенето на “Басми”-те расте

"Валери КОВАЧЕВ
Управителният съвет на Фонд “Тютюн” е взел решение за повишаване на минималните цени на тютюна от сортовата група “Басми” – реколта 2008 г., каза изпълнителният директор на Фонда инж. Гюрсел Емин. Килограм първа класа ще струва 7 лв., втора – 4.40 лв. и трета – 1.80 лв. Очаква се до края на януари правителството да одобри предложението. Досега не е имало случай кабинетът да отхвърли решение на Управителния съвет на Фонда.
ИЗКУПУВАНЕТО
на миналогодишната реколта ще приключи до края на месеца. Фирмите вече са приели 90 на сто от ориенталските тютюни. В Кърджалияско почти не е останал неизкупен тютюн. Кампанията можеше да приключи напълно до Нова година, но лошото време забави нейния ход.

Веднага след приключването й Експертният съвет за развитие на тютюнопроизводството ще вземе решение за размера на
ПРЕМИИТЕ ЗА РЕКОЛТА 2007 Г.
Те ще бъдат по-високи в сравнение с 2006 г., потвърди инж. Гюрсел Емин. Но колко ще бъде точно увеличението ще зависи от общото количество на реколтата.
За тази година от общините са постъпили заявки за производството на 33 200 тона ориенталски тютюн, докато купувачите искат 34 200 тона. Затова няма да има никакви проблеми с квоти и договори.
Търсенето на тютюн от групата на “Басми”-те расте. В складовете на фирмите няма залежали количества от стари реколти, твърди шефът на Фонда.
ДРАСТИЧНО Е ПАДНАЛО
производството на тютюн в Турция. Преди там са вадили по 450 000 – 500 000 тона, а през миналата година са получили към 40 000 тона. По-малко тютюн се отглежда и в Гърция. Много земеделци от южната ни съседка са се отказали от тази култура, като за това получават премии от Европейския съюз. Споразумението между тяхното министерство на земеделието и ЕС било за три години.
Нашата страна не желае такова споразумение, защото след изтичане на тригодишния период хората нямат друга алтернатива за препитание.

Строителството “изяжда” зеленото злато

Ще дойде време, когато фирмите ще търсят тютюнопроизводители. Заявките ще бъдат повече от реалното производство, заяви началникът на стопанския отдел в община Черноочене Ердинч Мустафа. Предполага, че през тази година няма да има отлив, защото средната изкупна цена на миналогодишната реколта е по-висока, очакват се и по-големи премии. Хората нямаха никакви проблеми с продажбата на максулите.
Според шефа на стопанския отдел строителството подяжда тютюнопроизводството в Чернооченско. Една част от мъжете заминават на работа в София, Пловдив, Варна и Хасково. Там изкарват по 60-70 лв. надница. За 20 дни се връщат с по 1000 лв. в джоба. Друга част са в чужбина. НЖ

информация: в. Нов Живот

hard admin

*

Top