„В коя кърджалийска махала родител ще пусне 4-годишното си дете да пътува с автобус до друго населено място на… детска градина!?“

“Поставете се на мястото на родител от една махала от Родопите, по-конкретно в Кърджали, в която махала има само три деца, на които им предстои да навършат 4 години през съответната година. В тази махала няма детска градина. Родителят е длъжен да осигури записването на детето във форма на предучилищно образование. Къде да направи това? Единственият шанс е транспортът. Кой родител ще се съгласи 4-годишното му дете да пътува с автобус до друго населено място?”

Изказване на депутата Лютви Местан в парламента по повод текст в Закона за предучилищното и училищното образование, който въвежда задължителност на предучилищно възпитание за 4-годишните деца. Текстът предвижда предучилищното образование да е задължително от учебната година, която е с начало в годината на навършване на 4-годишна възраст на детето.

hard admin

*

Top