В Крумовград заработи Детска академия за знания

Детска академия за знания и толерантност заработи в Крумовград. В нея деца на 5 и 6 години от ОДЗ „Митко Палаузов” ще получават ценни знания и ще създават приятелства. Инициативата се реализира по спечелен проект от община Крумовград пред Министерството на образованието на стойност 24 075 лв.
Проектът е ориентиран към въвеждане на иновативна практика, занимания в Детска академия за знания и толерантност, в която се предвиждат дейности в подкрепа на усвояването на знания по български език, математика, ориентиране в природата и социалния свят с прилагане на интерактивни подходи; засилване на мотивацията за активно включване в образователния процес на деца с различен етнически произход.
В продължение на 9 месеца ще се изгради модел на мултиетническа школа за равен достъп до образование чрез оборудване с подходящи дидактически материали и пособия, организиране на занимателно-образователни дейности и др. с активното участие на родителите в живота на детската градина.
Наред с усвояването на знанията, децата ще танцуват, ще спортуват, пеят и рисуват, ще се запознаят с различни професии, упражнявани от техните родители. Чрез организирани екскурзии ще опознаят красотите, богатствата на природата, ще се срещнат с местни творци, с разказвачи и артисти. Заедно ще празнуват, ще участват в състезания и конкурси.

—————————————————————–
Страхотен пътеводител за планинари и туристи – виж повече тук!

hard admin

*

Top