В Крумовград приемат заявления за пасища и ливади под наем

Документи се подават до 10 март, предупреждават от общинската администрация

Собственици и ползватели на животновъдни обекти с пасищни селскостопански животни, които желаят да ползват под наем пасища, мери и ливади от Общинския поземлен фонд, могат да подадат до 10 март в общинската администрация в Крумовград. Този срок е регламентиран в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, затова заявления, постъпили след тази дата, няма да бъдат разглеждани, напомнят от общинската администрация.

Информация за имотите и реда за подаване на заявления може да се намери на интернет страницата на общината и в кметствата. Образци от документите могат да се получат от кметствата и в Дирекция „Стопански дейности и икономическо развитие” в общината.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *