В Момчилград: 136 % преизпълнение на приходната част в бюджета, фирми и граждани дължат 700 000 лева

Община Момчилград преизпълни приходната част на бюджета за 2012 г. Приходите в размер на 2 516 636 лв. представляват 136% от първоначалния план – 1 847 829 лв., съобщиха от местната администрация.
„Удовлетворен съм, тъй като тези средства осигуряват по-големи възможности в интерес на местните жители – възможности за по-добро осветление, вода за селата, паркинги в града, зелени площи”, коментира кметът на Община Момчилград Акиф Акиф. По думите му обаче, общината има вземания, част от които от 3-4 години, не са събрани. „Търпим критика в тази посока. И фирми и граждани са „забравили” да ги погасят и причината не е във всички случаи липса на средства”, отбеляза кметът.
Около 700 хиляди лева са формираните задължения на бизнеса и на физически лица заради неплатени местни данъци и такси.
Стотина фирми са натрупали задължения – всяка над 500 лв., а общият размер е над 400 хиляди лева – за такса смет, данък сгради и данък МПС. По 500 лева дължат някои от фирмите – общо над 36 000 лева.
Задълженията на физически лица са близо 200 хиляди лева. Община Момчилград приканва бизнеса и гражданите да ги погасят или да договорят разсрочено плащане. След изчерпване на тези мерки общината е задължена да пристъпи към принудително изпълнение и събиране на изискуемите суми чрез частен съдебен изпълнител, което ще увеличи разходите на длъжниците най-малко с 30%.
hard admin

*

Top