В новия брой на „24х7 Родопи“: Пълният списък с класираните на 1-во и 2-ро места в търга за продажба на земи от държавния поземлен фонд в Кърджалийско

Кои бяха класирани на първо и второ места на проведения национален търг за продажба на земи от държавния поземлен фонд на притежатели на поименни компенсационни бонове в област Кърджали?

Всички класирани, всички имоти, разпределение по общини и землища – в 6 вестникарски страници във всекидневника „24х7 Родопи”

hard admin

*

Top