В професионалната гимназия по транспорт в Крумовград модернизират две от работилниците

Директорът на ПГ по транспорт в Крумовград Николай Георгиев сподели, че гимназията дълги години не е успявала да обнови работилниците за автотранспортната подготовка.

Но това вече е минало, защото в края на миналата година три училища в Кърджалийска област получиха финансова подкрепа от МОН със съдействието на Цвета Караянчева, председател на Народното събрание и депутат от региона. Парите са за обновяване на образователната инфраструктура и модернизиране на материалната база.

На ПГ по транспорт „Христо Смирненски“ в Крумовград са отпуснати 52 450 лева за ремонт и оборудване на работилници за професионално обучение.

По този начин много по–лесно ще се реши основната цел, която професионалната гимназия иска да постигне, а именно: да се осигурят подготвени кадри за нуждите на пазара на труда чрез подобряване и въвеждане в експлоатация на съвременно оборудване за обучение на учениците от специалността „Монтьор на автотранспортна техника”; доразвиване и укрепване на съществуващите партньорски взаимоотношение между училището и фирмите от бранша; както и популяризиране на професията сред младите хора.

Строително-монтажните работи по модернизирането на работилниците за професионална подготовка вече започнаха.

Фатме ДЕМИРДЖИ , 12  клас
Снимки: Мустафа АХМЕД,  12  клас
 от клуба на младия журналист при ПГ по транспорт „Хр. Смирненски” в  Крумовград

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *