В 8 училища не изпълнили предписанията на здравната инспекция, закъснели средствата за ремонти

Учебните заведения в област Кърджали, подлежащи на контрол от Районната здравна инспекция (РЗИ), са 83. От тях 64 са общински, 18 – държавни и едно частно училище. Само в осем училища на територията на областта предстои да бъдат изпълнени всички предписания на РЗИ. Към момента в тях ремонтните дейности продължават поради късното одобрение на финансирането им.
В края на миналата учебна година, с цел оценка на състоянието им, здравните инспектори извършиха 189 проверки и издадоха 30 предписания учебните бази да бъдат приведени в съответствие със здравните изисквания до 15 септември. В много училища предписаните съвместно с други институции мерки послужиха като основание те да бъдат включени в Националната програма на Министерството на образованието и науката – модул Подобряване на училищната среда. Основните дейности по предписанията за модернизация на материалната база в съответните учебни заведения са за ремонт на покриви, покривни конструкции и подови настилки, подобряване на енергийната ефективност, подмяна или ремонт на отоплителни, ВиК инсталации и системи, оптимизиране на спортната база и обезопасяване на спортните съоръжения, както и за подобряване на санитарно-битовото обслужване на учащите се – реновиране на санитарни възли и осигуряване на достатъчни количества топла течаща вода и миещи препарати.
24rodopi.com
На снимката: Най-щастливи в първия учебен ден бяха първокласниците в основно училище “Пейо Яворов”. Гост на тържеството им беше кметът на Кърджали инж. Хасан Азис, който им подари книжки с български народни приказки
hard admin

*

Top