Глиган изора двора на кметство

* Никой в Поточница не помни друг път да се е случвало такова нещо

Валери КОВАЧЕВ
Няколко нощи през тази седмица глиган е ровил в двора на кметството в крумовградското село Поточница. На разсъмване в сряда сутринта, когато отивал да запали парното в кметството 60-годишният огняр Адем Ибрям, се натъкнал на огромната над 200-килограмова свиня. Чували сме, че в околностите има диви прасета, но никой не помни досега да са нахлували в центъра на селото, казва кметът Мусин Мехмед. Във вторник на него и на секретаря на кметството им направило впечатление, че в двора е ровено. Дупките бяха дълбоки около 30 сантиметра, сякаш с плуг е орано, казва секретарят Ахмед Исмаил. Отначало помислили, че оттук са минали иманяри.
Наскоро овчари видели самотен глиган на около половин километър от селото, в дерето край някогашните лозя. Предполага се, че точно той нощно време броди из селото.
Дворът зад кметството е ливада, която не се коси. Прасето явно е търсило апетитни корени.
Кметството е най-старата административна сграда в Поточница. Строено е от 1935 до 1937 г. В мазето има кладенец дълбок 10-12 метра, който сега е консервиран. От Басейновата дирекция в Пловдив са дошли да го регистрират.
Селото често е нападано от диви животни. Преди години вълк изяде магаре в центъра. През май миналата година глутница удуши в кошара 19 овце и агнета.

източник: в. Нов Живот
информация: [link=https://krumovgrad-bg.com]https://krumovgrad-bg.com[/link]

hard admin

*

Top